นโยบายส่วนบุคคล

เว็บไซต์แห่งนี้ได้มีการทำนโยบายส่วนบุคคล เพื่อการคุ้มครองข้อมูลของสมาชิกที่ได้สมัครเข้ามาภายในเว็บ และผู้ใช้งานอื่น ๆ จะเป็นการครอบคลุมข้อมูลทุกส่วน ที่มีการใช้งานหน้าเว็บ รวมไปถึงข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้กับทางเว็บไว้ โดยจะครอบคลุมในหลากหลายด้านด้วยกัน ดังนี้

ชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของทางเว็บ

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของทั้งผู้ที่เป็นสมาชิก และผู้ที่เข้ามาใช้งานหน้าเว็บไซต์ จะเป็นการจัดเก็บเพื่อนำข้อมูลสำคัญต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และทำให้ทางเว็บได้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขส่วนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ตรงใจต่อผู้ใช้งานมากที่สุด โดยจะมีการเก็บทั้งข้อมูลของอีเมล์, ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ, LINE ID และอีกหลายข้อมูลสำคัญ ที่ทางเว็บได้มีการแจ้งกับทางผู้ใช้บริการโดยตรง ทั้งยังอาจเพิ่มข้อการสำรวจ เพื่อให้กลายมาเป็นประโยชน์ด้านการใช้สถิติ เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงบริการ ทำให้เกิดคุณภาพของเว็บไซต์ที่ดีมากขึ้น

ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทางเว็บ ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง รู้ถึงความต้องการอย่างชัดเจน จึงมีการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างคล่องตัวและตรงใจต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายในเว็บนี้ จะเน้นการเก็บหมายเลข IP Address, ชนิดของการค้นหาผ่านโปรแกรมต่าง ๆ โดยจะเลือกจาก Browser Type, การจัดเก็บเรื่องโดเมนเนม, การบันทึกหน้าเว็บเพจของทางเว็บไซต์ ในช่วงเวลาการเข้าเยี่ยมชม รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลของเว็บที่ผู้ใช้บริการ ที่ได้เข้าไปเล่นหรือเข้าไปทำกิจกรรมของเว็บก่อนหน้านี้

ดังนั้นถ้าคุณมีการสมัครสมาชิก หรือเข้าใช้บริการจากเว็บ แนะนำการตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคล หรือ Privacy Policy ที่จะเป็นตัวช่วยทำให้คุณ รู้ถึงการจัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องของทางเว็บ และทำให้เข้าใจว่าทำไมทางเว็บ จึงต้องดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ แต่จะไม่ทำให้คุณเกิดความเสียหาย หรือไม่มีการนำไปใช้อย่างผิดวิธี ดำเนินการอย่างถูกต้อง และจะมีการประกาศการใช้นโยบายส่วนบุคคลไว้บนเว็บชัดเจน พร้อมการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภค ที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย คนจึงไว้วางใจได้ เข้าใช้บริการจากเว็บนี้ จะไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลรั่วไหล หรือเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างแน่นอน

ความเข้าใจต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เป็นสมาชิก หรือผู้ที่เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ และได้มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ บนหน้าเว็บ  จะมีการจัดเก็บเพียงชื่อ-นามสกุล, อีเมล์ และข้อมูลสำหรับการติดต่อ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเว็บ เป็นการอัพเดท เมื่อใดที่มีความเคลื่อนไหวด้านข่าวสารภายในวงการคาสิโน ที่เกี่ยวข้องกับทางเว็บ หรือมีการอัพเดทโปรโมชั่นใหม่ ๆ รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษ ที่ให้ประโยชน์ต่อผู้เล่นเกม ทางเว็บจะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เพื่อการติดต่อไปสู่ผู้เล่นและให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง

พร้อมการจัดทำระบบการสำรวจความคิดเห็น เพื่อรับฟังผู้ที่ได้รับข้อมูลไป และจะเป็นการนำความคิดเห็นเหล่านี้ มาทำการปรับปรุงวิธีให้บริการและกิจกรรม รวมไปถึงโปรโมชั่นต่าง ๆ ภายในเว็บให้ดีมากขึ้น จึงขอรับรองว่าจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเด็ดขาด และทุกข้อมูลที่รวบรวมมา จะถูกเก็บเป็นความลับจากฐานข้อมูลภายในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ ไม่มีการนำไปขายหรือมอบแก่บุคคลที่ 3 และจะไม่มีการเผยแพร่ออกไปสู่โลกออนไลน์อย่างเด็ดขาด นอกเสียจากจะได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น

การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อใดที่มีการปรับเปลี่ยน หรือการแก้ไขใด ๆ ภายในนโยบายส่วนบุคคล จะเป็นการประเมินจากทางเว็บมาแล้วว่าเหมาะต่อช่วงเวลานั้น ๆ เป็นการปรับเพื่อทำให้เว็บมีความทันสมัยมากขึ้น หรือมีประสิทธิภาพในด้านงานบริการมากกว่าเดิม  ก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ จึงขอแนะนำให้อ่านนโยบายส่วนบุคคลก่อนการเข้าใช้ทุกครั้ง เพื่อทำให้คุณทำความเข้าใจตรงกับทางเว็บ เข้าถึงงานบริการที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล และลดความผิดพลาดในการใช้งาน ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และการเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ของทางเว็บ จะขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก่อน แต่ถ้ามีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ และคำติชมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเว็บ สามารถติดต่อตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ ตลอด 24 ชั่วโมง